Verpleegkundigen

De verpleegkundige die op school aanwezig is, zorgt voor de EHBO, de medicatie-inname, doorverwijzingen, bijstand van zieke leerlingen, en eerste ondersteuning bij bijvoorbeeld ongevallen.

Dit gebeurt in samenwerking met ouders, directie, leerkrachten en de CLB-arts.