Sociale vaardigheden

Op school gaat veel aandacht naar sociale vaardigheden. Hoe we omgaan met elkaar en met onszelf is immers erg belangrijk. Om je hierin te steunen en te versterken, bestaat de mogelijkheid om tijdens de lessen in kleine groepjes of individueel een training te volgen. Gesprekken, oefeningen, uitwisseling van ervaringen,… zorgen ervoor dat je geholpen wordt in het weerbaar worden, in contacten leggen, in gepast reageren, …