Logopedie

Onze logopediste begeleidt die leerlingen die gespecialiseerde hulp nodig hebben. Dit echter niet als therapie, maar als ondersteuning naar het functioneren. Zij biedt hulp aan leerlingen met spraak- en taalstoornissen. Bij leerlingen met dyslexie en ernstige lees- en schrijfachterstand wordt gestreefd naar het verwerven van een algemeen hoger leesniveau. Soms wordt ook voorleessoftware zoals Sprint ingeschakeld. Leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben of dyscalculie, krijgen ondersteuning bij de meest praktische rekengebieden.