Leerlingenbegeleiding

Op weg naar volwassen worden, kom je verscheidene struikelblokken tegen. Wanneer een leerling problemen ondervindt, kan deze uiteraard bij zijn klastitularis terecht. Ook kan men de hulp vragen van de leerlingenbegeleider. Deze biedt een luisterend oor voor de leerling en de ouders en gaat regelmatig in overleg.

Samen met de klassenraad, de pedagogisch directeur en het CLB begeleiden zij uw zoon of dochter op hun weg. De leerlingbegeleider is op de hoogte van hoe uw zoon of dochter het doet in de les, op de speelplaats en in de refter.

De leerlingenbegeleiding is vlot te bereiken en vormen een eerste aanspreekpunt. Ze komen regelmatig samen met de klassenraad, de pedagogisch directeur en het CLB.