Kinesitherapie

Onze kinesist geeft vakkundige training in bijvoorbeeld grove en fijne motoriek, handvaardigheid, dynamisch bewegen en inzicht in tijd en ruimte. Ze staat ook in voor het aanleren van hef- en tiltechnieken die zowel op school, thuis als op stage worden toegepast. Via spel- en bewegingsopdrachten zet zij ook in op het aanleren van de basisvaardigheden voor lezen en schrijven.