Inschrijvingen

De capaciteit voor de totale school werd bepaald op maximum 400 leerlingen (in het schooljaar 2020-2021 waren er 254 leerlingen ingeschreven). Neem vooraf telefonisch contact op met ons: 050 35 57 00. Voorwaarden om in te schrijven: beschikken over een verslag van het CLB van het Type Basisaanbod of Type …

Vernieuwd secundair onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 is de Vlaamse Overheid gestart met de invoering van het vernieuwd secundair onderwijs. Dit wil zeggen dat de namen en de invulling van de opleidingen die we tot nu toe kennen, geleidelijk aan verdwijnen: in 2021-2022 is de vorige structuur dus verdwenen in het observatiejaar en …

Aangepaste Corona maatregelen

Graag aandacht voor het volgende wijzigingen vanaf 26.04.2021: Alle leerlingen starten opnieuw met contactonderwijs (of stage voor de vijfde jaren). De refter mag opnieuw gebruikt worden. Er zijn dus opnieuw belegde broodjes en warme maaltijden verkrijgbaar. Afspraken zijn opnieuw mogelijk in het kapsalon: bel ons op voor een afspraak 050 …