Zorg voor jou

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school. Als een leerling zich goed voelt, dan leert hij beter.

Daarom besteden wij veel zorg aan alle onthaalmomenten. Zo proberen we er voor te zorgen dat een leerling zich gauw thuis voelt in onze school. We nemen de tijd om onze leefregels en gewoonten duidelijk te maken aan de leerlingen.

Er gebeurt ook overleg met de leerkrachten van de vorige school. Zo krijgen we een beter zicht op de talenten en weten we waar we eventueel extra zorg moeten inzetten. Ouders worden geïnformeerd via infoavonden, via de leerlingenbegeleiders, door de klastitularis, … Kortom u wordt steeds op de hoogte gebracht en dat op verschillende manieren.