Buitengewoon goed

Wij zijn een buitengewone secundaire school, type basisaanbod, opleidingsvorm 3.

Concreet wil dit zeggen dat wij een school zijn voor leerlingen in het bezit van een verslag buitengewoon onderwijs met vermelding van het type basisaanbod. Dit verslag wordt opgesteld door het CLB. Het geeft aan dat de aanpassingen die het gewoon onderwijs zou moeten doen om de jongere te begeleiden moeilijk haalbaar zijn.

Al onze opleidingen zijn gericht op functioneren en deelnemen aan de maatschappij en tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.